طراحی سایت


 

 

 

می توان از زبان html و php  در طراحی وب سایت استفاده نمود.

برنامه نویسان مقتضی به نیاز از زبان های متفاوتی در طراحی وب سایت استفاده می نمایند. کدهای html به دلیل راحتی در طراحی سایت، فراوان مورد استفاده قرار می گیرد ولی حال سوالی که پیش می اید این است که چگونه می توان از کدهای html در صفحات php استفاده نمود! بدین منظور دو روش برای استفاده کدهای html در صفحات php وجود دارد.
شما می توانید کدهای php را به طریق <?php -and- ?> در صفحات html جای گذاری نمایید.


<html>
<title>HTML with PHP</title> <body>
<h1>My Example</h1>
<?php //your php code here ?>
<b>Here is some more HTML</b> <?php //more php code ?> </body>
</html>

با این روش بدون انجام دادن عملیات خاص شما می توانید کدهای php را درون صفحات html سایت جای دهی نمایید. در حالت دیگر برای شما این امکان وجود دارد که کدهای html را درون صفحات php وب سایت خود جایدهی نمایید. با استفاده از PRINT و ECHOاین امکان برای شما فراهم می شود.


<?php Echo "<html>";
Echo "<title>HTML with PHP</title>";
Echo "<b>My Example</b>";
//your php code here
Print "<i>Print works too!</i>"; ?>

بکارگیری آسان از زبان های برنامه نویسی علاوه بر راحتی، موجب افزودن به زیبایی وب سایت شما خواهد شد که در نتیجه جلب نظر کاربر ترافیک بیشتری به سمت سایت شما هدایت می شود، و در نتیجه آن تاثیر مثبتی بر سئو سایت خود شاهد خواهید بود.

برنامه نویسان مقتضی به نیاز از زبان های متفاوتی در طراحی وب سایت استفاده می نمایند. کدهای html به دلیل راحتی در طراحی سایت، فراوان مورد استفاده قرار می گیرد. بکارگیری آسان از زبان های برنامه نویسی علاوه بر راحتی، موجب افزودن به زیبایی وب سایت خواهد شد که خود تاثیر مثبتی بر سئو سایت خود شاهد خواهید بود.

 

 

 

طراحی سایت,بهینه سازی سایت به همراه طراحی وب سایت و طراحی پرتال تخصص شرکت طراحی نونگار است جهت اطلاع از تعرفه طراحی سایت با ما تماس بگیرید