طراحی سایت


عناصر منفی در رنکینگ طراحی وب سایت


به کارگیری بعضی از فاکتور ها در طراحی و ساخت سایت باعث تاثر منفی در رنکینگ وب سایت شما خواهند داشت . از این رو در نظر داشتن این موارد به عنوان فاکتور های منفی در طراحی وب سایت ، می تواند در بهبود بهینه سازی وب سایت و رنکینگ وب سایت شما بسیار تاثیرگذار باشد . در ادامه به معرفی این فاکتورهای منفی می پردازیم .


محتوای کوتاه در صفحه اصلی وب سایت :


نکته ای که معمولا در طراحی سایت فراموش می شود ، فراهم کردن محتوای صفحه اصلی طراحی وب سایت می باشد . تنها استفاده از منو های گوناگون و اسلایدشو در صفحه اصلی فاکتوری ناپسند در سئو وب سایت می باشد ،لذا استفاده از محتوایی مرتبط با موضوع وب سایت با حجمی مناسب در صفحه اصلی طراحی سایت ، می تواند قدمی مثبت در روند سئو سایت باشد .


استفاده از فایل فلش در طراحی وب سایت :


یکی دیگر از اقدامات ناپسند در روند سئو وب سایت ، به کارگیری فایل های فلش می باشد . به علت نیاز فایل های فلش به امکانات و زمان نسبتا زیاد برای بارگذاری ، در بهینه سازی سایت تاثیر منفی خواهند داشت .


تولید صفحات با مطالب کم :


تولید صفحاتی با محتوای نامربوط و کوتاه تاثیری منفی در روند سئوخواهند داشت .


عنوان مشابه صفحات :


عدم درج متاتگ توضیحات و عنوان مناسب برای هر یک از صفحات سایت موجب نامشخص بودن هدف از طراحی آن صفحه شده و در موتور های جستجو به نمایش گذاشته نمی شود در نتیجه کاربر برای دسترسی به صفحات سایت با مشکل روبه رو خواهد شد .


متنanchorنامناسب درلینک ها :


به کاگیری کلماتی همانند" اینجاراکلیکن مایید" ازمنظرسئوسایت ارزشمند نبوده وکمکی دررنکینگ صفحه طراحی سایت شمانخواهد کرد . بهترین کاردرج کلمه کلیدی طراحی سایت خودونیزدرنظرگرفتن ارتباط آن باصفحه لینک شده میباشد،بدین معنا که درمتن لینک خودراعنوان صفحه لینک شده راانتخاب نمایید.

طراحی سایت نونگار پردازش