طراحی سایت

راهنمای استفاده از کنترل پنل میزبانی وب HELM
 1. ورود به کنترل پنل
 2. تغییر کلمه عبور
 3. آعاز تنظیمات وب سایت
 4. ایجاد  Sub Domain
 5. فعال نمودن .Net و PHPو Script های دیگر
 6. مشاهده تنظیمات و منابع سرویس میزبانی
 7. ایجاد SQL 2000 Database
 8. ایجاد SQL 2005 Database
 9. ایجاد My SQL Database
 10. ایجاد آدرس پست الکترونیک
 11. تنظیمات کاربران FTP
 12. فعال نمودن آمار سایت
 13. تهیه نسخه پشتیبان از کلیه فایلها
 14. مدیریت فایلها
ایجاد SQL 2000 Database


Nonegar Help- آموزش تصویری طراحی سایت