پشتیبانی  |رتباط  English
           
 
      ورود به سایت
نام کاربری   
کلمه عبور   
              فراموشی کلمه عبور؟
              ثبت نام
              • روشهای پرداخت
   

راهنماي استفاده از کنترل پنل ميزباني وب HELM مربوط به Resellers
ايجاد پلن

مقدار دهي منابع پلن

helm


1. مقدار پهناي باند
2. مقدار فضاي قابل استفاده
3. ميبايست برابر با پهناي باند قسمت 1 باشد
4. ميبايست برابر با فصاي قسمت 2 باشد.
5. تعداد Domain Aliases
6. تعداد دامنه قابل ميزباني
7. تعداد IP Address اختصاصي(ميبايست برابر با 0 باشد)
8. تعداد Parked Domains
9. تعداد SubDomains
helm

10. ميبايست برابر با فضاي قسمت 2 باشد
11. تعداد کاربر Email
12. تعداد Email Aliases
13. تعداد Email Lists
helm

14. دسترسي تهيه نسخه پشتيبان از فايلها
15. دسترسي تغيير صفحه پيش فرض
16. دسترسي نمايش شاخه ها
17. دسترسي تغيير خطا هاي IIS و HTTP
18. دسترسي مديريت MIME types
19. استفاده از pre-propegation
20. دسترسي بازيابي فايلها
21. دسترسي تغيير زبان Script
22. مديريت شاخه هاي مجازي
23. مديريت URL Frowarding
24. تعداد Application Pools: ميبايست برابر با تعداد دامنه در قسمت6 باشد
25. تعداد استفاده از ASP.Net
26. پهناي باند: ميبايست برابر با قسمت 1 باشد
27. فضاي قابل استفاده ميبايست برابر با قسمت 2 باشد
28. تعداد Shared SSL (ميبايست برابر با صفر باشد)
29. تعداد کاربر Frontpage Extentions
30. تعداد شاخه قابل رمز گزاري
31. دسترسي مديريت فايلها
32. تعداد استفاده از ASP
33. تعداد استفاده از ODBC
34. تعداد استفاده از PHP

helm

35. دسترسي به DNS Editor
36. تعداد آمار سايت
37. پهناي باند: ميبايست برابر با قسمت 1 باشد
38. تعداد کاربر FTP

helm

40. تعداد بانک اطلاعاتي MySQL
41. مقدار حجم بانک MySQL
42. تعداد کاربر بانک MySQL
43. تعداد بانک اطلاعاتي SQL 2000
44. مقدار حجم بانک SQL 2000
45. تعداد کاربر بانک SQL 2000
46. مقدار حجم ميبايست برابر با قسمت 44 باشد

   Design and Develop By Nonegar Pardazesh (), All Right Reserved.