طراحی سایت

MyLittleBackup راهنمای استفاده از
( Manage Backup Files ) مدیریت نسخه های پشتیبان

کاربر گرامی شما در تهیه نسخه پشتیبان و همچنین بار گذاری فایل جهت بازیابی اطلاعات محدودیت داریدو تنها میتوانید 2 نسخه پشتیبان تهیه نمایید و 2 فایل جهت بازیابی بارگذاری نمائید.
در این قسمت میتوانید فایلهای مورد نظر را که قبلا تهیه نموده اید، دانلود نموده و سپس حذف نمائید تا مجدد بتوانید از فضای خودتان استفاده نمائید.
sql-admin

MyLittleBackup راهنمای استفاده از