طراحی سایت


نمونه قرارداد راه اندازی طراحی سایت

قرارداد راه اندازی طراحی سایت باید براساس یک سری قوانین و مقررات تنظیم گردد. بنابراین در تنظیم قرارداد راه اندازی طراحی سایت پیاده سازی موارد زیر لازم و ضروری می باشد.

طراحی سایت

تعهدات موجود در نمونه قرارداد راه اندازی طراحی سایت عبارتند از:

• تحویل پروژه در زمان مندرج و آموزش تمام بخش های طراحی سایت مربوطه در قرارداد راه اندازی طراحی سایت
• شرکت طراحی سایت باید در حفظ و نگهداری تمامی مدارک و اطلاعات ارائه شده توسط کارفرما کوشا باشد.
• شرکت طراحی سایت می بایست نسبت به رفع اشکالات درخواستی کارفرما ظرف مدت کوتاهی اقدام نماید.
• انجام تغییرات درخواستی بر روی پروژه مشمول هزینه می باشد که باید به شکل صورتحساب هزینه ها به کارفرما ارائه شود.
• شرکت طراحی سایت موظف به انجام تمامی تعهدات موجود در قرارداد راه اندازی طراحی سایت می باشد.

طراحی سایت

تعهدات کارفرما در قرارداد راه اندازی طراحی سایت عبارتند از:

• انتخاب و معرفی نماینده از جانب کارفرما به شرکت طراحی سایت جهت پیگیری و تبادل نظر و نظارت بر تمامی مراحل اجرای پروژه در قرارداد راه اندازی طراحی سایت
• کارفرما باید لیستی از نیازها و سفارش های درخواستی خود را به شرکت طراحی سایت ارائه دهد.
• پس از اتمام طراحی سایت پرداخت باید به صورت کامل انجام گردد.
• لازم به ذکر است هر گونه اعمال تغییرات جدید در طراحی سایت نیازمند برآورد هزینه جدید می باشد.

طراحی سایت

رعایت نکات اولیه قانونی و حقوقی در نمونه قرارداد راه اندازی طراحی سایت عبارتند از:

• درج قرارداد در سربرگ مربوط به طراح در نمونه قرارداد راه اندازی طراحی سایت
• درج مهر و امضا شرکت طراحی سایت در نمونه قرارداد راه اندازی طراحی سایت
• درج مشخصات دقیق و شفاف از فروشنده و خریدار در نمونه قرارداد راه اندازی طراحی سایت
• درج کامل موضوع قرارداد به صورت کامل همراه با جزئیات در نمونه قرارداد راه اندازی طراحی سایت
• درج تعهدات خریدار و فروشنده به صورت کامل و شفاف در نمونه قرارداد راه اندازی طراحی سایت
• درج بندهای مربوط به فسخ قرارداد و پیش بینی شرایط آن در نمونه قرارداد راه اندازی طراحی سایت
• نگارش رسمی در نمونه قرارداد راه اندازی طراحی سایت

طراحی سایت

 


طراحی سایت,بهینه سازی سایت به همراه طراحی وب سایت و طراحی پرتال تخصص شرکت طراحی نونگار است جهت اطلاع از تعرفه طراحی سایت با ما تماس بگیرید