طراحی سایت
Autoresponders


Autoresponder نوعی ایمیل خودکار در پاسخ به نوعی محرک است برای مثال ایمیل خودکار تبریک تولد و یا ایمیلی در خصوص خوش آمد گویی به کاربر. Autoresponders اغلب در طراحی سایت به منظور ایمیل های بازاریابی استفاده می شود و این موضوع برای بهینه سازی سایت مفید می باشد. ایمیل های autoresponders به چند گروه می تواند دسته بندی شوند: Outsourced ASP model این مدل ایمیل خودکار بر روی زیرساخت تهیه کننده، اجرا می شود و اغلب از طریق کنترل پنل وب قابل پیکربندی خواهد بود. خریدار هزینه ماهیانه برای آن پرداخت می کند.این سرویس در طرف کاربر( end-user )می باشد. Server-side: کاربران را در نصب سیستم autoresponder بر روی سرور خود توانمند می سازد البته به مهارت های فنی نیاز دارد. در نظر گرفتن این نکته خالی از لطف نیست که بهترین زمان برای فرستادن ایمیل خودکار خود را در طول روز انتخاب نمایید.

Autoresponders