طراحی سایت

لینک بیلدینگ

لینک بیلدینگ

اين لينک دهي داخلي براي سايت مهم است يا لينک دهي خارجي،هميشه يک موضوع مهم در سئو بوده . هر کسي تا حد متوسط با سئو و بهینه سازی سایتآشنا است درک خوبي از اهميت ساختمان لينک(لينک بيلدينگ)و همچنين اصول پايه اي اين روش دارد و براي برخي افراد لينک بيلدينگ افزايش سرعت رشد سایت در موتورهاي جستجو مي باشد.

لينک بيلدينگ چيست؟ (ساختمان پيوند)

لينک بيلدينگ يک تاکتيک يا مجموعه اي از تاکتيک هايي است که منجر به افزايش تعداد وب سایت هاي لينک دهنده به يک صفحه يا دامنه خاص مي شود. برخي از عوامل دخيل در اين روش عبارتنداز: چگونه بسياري از لينک ها با اشاره به يک صفحه خاص و يا يک دامنه را ساير حوزه اي منحصر بفرد به دست بياوريم؟ چگونه مدت زمان لينک هاي خود را در سايت ها افزايش دهيم؟ کاراتراي منحصر به فرد از سایت که به ما لينک مي دهند چگونه بايد باشد؟ يک وب سایت با تعداد زيادي از لينک هاي ورودي به صفحات مي تواند منجر به رتبه بندي کلمات کليدي در بازه زماني کم شود اما زماني که موتور جستجو لينک را به عنوان بک لينک با ارزش شناسايي کند. ارزش توسط رنک،ارتباط،محبوبيت و ديگر مکانيزم هاي رتبه بندي الگوريتم گوگل و ديگر موتورهاي جستجو را تشکيل مي دهند تعيين مي شود. مثل يک موتور جستجو فکر کنيم به اين روش که کمبين بين المللي به معناي افزودن بر پايه و اساس شيوه هاي ساخت لينک هاي داخلي و شروع به فکر کردن که چگونه يک موتور جستجوي غير داخلي ممکن است به لينک هاي ما نگاه کند؟ در اينجا به عنوان مثال در مورد کلمه هنر چند تاسوال؟ آيا اطلاعات در صفحه شما مرتبط به هنر است؟ آيا مردم اين صفحه را به عنوان يک منبع خوب در مورد هنر مي شناسند؟ ديگر سایت هاي محبوب و نويسندگان در مورد هنر لينک دهنده به اين سایت چگونه است؟ کد کشور در سطح بالاي دامنه ها (ccTLDs) کشور هاي هدف شما بايد مشخص شود و شما بايد مطمئن شويد وب سایت هايي که شما لينک مي دهد در مناطق هدف شما قراردارند و همچنين سایت هايي با دامنه هاي مختلف به شما لينک مي دهند. براي کمک به شما ابزراهايي مختلف سئو وجود دارند که لينک هاي شما را تجزيه و تحليل مي کنند. بخصوص اگر رقابت شما در مبارزات انتخاباتي مرورگرها روي کشورهاي مختلف تمرکز داشته باشد.

اجزاي تشکيل دهنده روابط رسانه اي

لینک بیلدینگ


رسانه ها و سایت ها با PRبالاي زيادي وجود داند اما شما نياز داريد به منابع معتبر براي ارسال تان و در نهايت لينک دادن به شما اگر شما يک استراتژي خوب در طراحی سایتو بهینه سازی سایت خود داشته باشيد رسانه هاي خبري زيادي به شما لينک خواهند داد ولي اين بدين معني نيست که شما نبايد تلاش کنيد. سایت هاي محبوب زيادي در کشور مورد هدف شما وجود دارند .شما بايد طرحي بريزيد که بتوانيد از آنها يک بک لينک بگيريد اين امر نه تنها به سایت هاي خبري بزرگ براي وبلاگ نويسان هم کاربرد دارد. سایت هاي دايرکتوري را فراموش نکنيد مخصوصاً سایت هاي دايرکتوري که مربوط به يک کشور خاص هستند. روشهاي بدست آوردن لينک شبيه به يک مبارزه داخلي است، اما مطمئن شويد رسانه هاي متفاوتي به شما لينک مي دهند.