طراحی سایت
Change Password


می توانید با ورود به کنترل پنل هاست خود رمز کاربری خود و یا اکانت FTP و همچنین اطلاعات کاربری پایگاه داده خود را تغییر دهید. لحاظ نمودن این موارد در امنیت طراحی سایت و به عبارتی بهینه سازی سایت شما بسیار اثربخش خواهد بود.

Change Password