طراحی سایت
DNS Management


DNS برگرفته شده از Domain Name System سرویسی اینترنتی است که نام دامین وب سایت شما را به ادرس IP ترجمه می کند. شما به ندرک با ادرس IP یک سایت برخورد دارید و اغلب از ادرس دامین وب سایت وارد می شوید. مهم ترین اهداف مدیریت DNS عبارت اند از: کاهش اشتباهات انسان کاهش تلاش برای اصلاح داده های DNS تصدیق اعتبار داده های DNS قبل از انتشار DNS سرور خودکارسازی توزیع داده های DNS DNS نام دامین را به آدرس IP ترجمه می کند. زیرا نام دامین به صورت الفبایی است و به آسانی در ذهن خواهد ماند.اما اینترنت بر مبنای آدرس IP بنا شده است و وجود سرویسی به منظور این تبدیل ضروری است. سیستم DNS در واقع خود به صورت شبکه ای از DNS تشکیل شده است و اگر سرور DNS آدرس IP نام دامین را نداند از دیگر DNS های موجود در شبکه پرس و جو می کند تا آدرس را بدست آورد.دانستن این اطلاعات در طراحی سایت بهینه به شما کمک خواهد نمود .

DNS Management