طراحی سایت
File Manager


File Manager برنامه ای به منظور ایجاد واسط کاربری برای مدیریت فایل ها و فولدرهاست. مهم ترین عملیاتی که بر روی فایل ها انجام می شود عبارت اند از ایجاد،باز کردن، تغییر نام، حرکت دادن، کپی کردن، پاک نمودن،جستجو در فایل ها، تنظیمات اجازه دسترسی به فایل. برخی از file managers ،شبکه اتصالات را به واسطه پروتکل هایی مانند FTP, NFS, SMB or WebDAV ایجاد می کنند. عموما File Manager به برنامه نرم افزاری گفته می شود که به کاربر در مدیریت فایل ها کمک می کند و پروسه هایی همچون view, edit, copy, and delete را بر روی فایل منجر می شود.در طراحی سایت نیز مدیریت فایل ها امری مهم و بدور از انکار است و حفاظت از فایل ها به منظور حفظ امنیت اطلاعات در بهینه سازی سایت تاثیر شایانی را به دنبال خواهد داشت.

File Manager