طراحی سایت
Forwarders


ایمیل forwarding عموما به معنای فرستادن دوباره ایمیل به آدرس ایمیلی متفاوت می باشد. همچنین می تواند ایمیل فرستاده شده به آدرسی را به آدرس یا چندین آدرس دیگر هدایت نماید. با وجود اسپم ها, اعتبار به forward نمودن ایمیل ها از دامین های مختلف مشکل خواهد بود. اغلب هاستینگ های نام دامین، توانمندسازی ایمیل به منظور هدایت به آدرس ایمیل دیگر را در طراحی سایت ایجاد می نمایند.

Forwarders