طراحی سایت
FTP Management


FTP برگرفته شده از File Transfer Protocol می باشد. این پروتکل زمانی که شما نیاز دارید فایلی را در بستر وب سایت انتقال دهید بکار گرفته می شود. اغلب این پروتکل زمان طراحی وب سایت و برای به روز رسانی وب سایت استفاده می شود. پروتکل HTTP برای نمایش فایل های انتقالی بکار گرفته می شود و این زمانی ست که پروتکل FTP برای انتقال این فایل در بستر وب استفاده می شود. شما می توانید از این پروتکل برای انتقال فایل از سیستم خود به سیستم دور remote computer دیگری استفاده نمایید و همچنین با استفاده از این پروتکل در طراحی سایت خود فایل ها را در بستری امن انتقال دهیم.

FTP Management