طراحی سایت
Mime Types


MIME برگرفته شده از Multipurpose Internet Mail Extensions روشی برای مشخص کردن فایل ها در بستر اینترنت بر اساس فرمت و ساختار آن است. برای مثال با استفاده از سرآیند "Content-type" مرورگر فایل را با پسوند و پلاگین مناسب باز خواهد کرد. "Internet Media Type" نیز مانند MIME type است. MIME types اساسا برای ارسال ایمیل با استفاده از پروتکل SMTP ایجاد شده که در نسخه های جدی طراحی سایت از "Internet Media Type" استفاده می شود.

Mime Types