پیرو گزارشات رسیده از جانب مشتریان ، از دو هفته گذشته تا امروز ، هنگام استفاده از ایمیل های ست شده بر روی اوت لوک با مشکل ارسال و یا دریافت ایمیل ها مواجه شده اند .

لازم به ذکر است موارد مربوط به تمامی زیرساخت های نونگار پردازش و نیز سرورها بررسی شده و مشکل مربوطه ناشی از این موارد نمی باشد .

با توجه به شواهد موجود این مشکل مربوط به زیرساخت های اینترنتی کشور می باشد . لذا پیشنهاد می شود جهت استفاده از ایمیل های خود از طریق وب میل اقدام نمایید .Tuesday, January 23, 2018

« برگشت