کارت خرید

ثبت یک نام دامنه

نام دامنه انتخابی خود را جهت ثبت وارد کنید تا در دسترس بودن آن بررسی شود.

www.
شما در این قسمت می توانید به راحتی دامنه مورد نظر خود را در پنل NIC خودتان ثبت نمائید و صرفأ از طریق اعتبار خود در سایت نونگار، هزینه مربوطه را پرداخت نمائید . دامنه به نام شما و با مدیریت کامل توسط شما ثبت خواد شد . کارفرمایانی که از یکی از شرکتهای نونگار پردازش خدماتی خاص دریافت میکنند می تواند از اعتبار خدمات رایگان استفاده نمایند .