Jul 22nd اطلاعیه تحریم دامنه های بین المللی از ریسلو

کارفرمای عزیز همانطور که استحضار دارید نونگار بعنوان یکی از نمایندگان رسمی resello  درایران می باشد ولی متأسفانه چند وقتی است که این ریجستری نیز به دلیل تحریم ها اعلام کرده که نمی تواند به ایران ... بیشتر »