اطلاعیه تحریم دامنه های بین المللی از ریسلو

کارفرمای عزیز همانطور که استحضار دارید نونگار بعنوان یکی از نمایندگان رسمی resello  درایران می باشد ولی متأسفانه چند وقتی است که این ریجستری نیز به دلیل تحریم ها اعلام کرده که نمی تواند به ایران ... بیشتر »

22nd Jul 2017
]