طراحی سایت

ابزار جدید یوتیوبیوتیوب چهار ویژگی جدید را طراحی و در اختیار کاربران قرار داده است که در جهت کمک به ارتقای کیفیت هر چه بیشتر ویدئوهای بارگذاری شده است. اولین ویژگی مربوط به آگاه‌سازی به صاحبان ویدئو از زمان آنلاین بودن بینندگان است که برای اولین بار ارائه می‌شود. ابزار بعدی جلوگیری خودکار از انتشار کامنت‌های نامناسب و انتقال آنها برای بازبینی است. امکان پست زمان‌بندی شده ویژگی جدید دیگری است که به شما اجازه می‌دهد پست‌های اجتماعی در درفت خود ایجاد کرده و زمان پست خودکار آنها را تعیین کنید. آخرین ابزار مربوط به توانایی مدیران کانال در فصل‌بندی کردن ویدئوهاست. به عبارت دیگر آنها می‌توانند زمان پخش فیلم‌های خود را به چند قسمت تقسیم کنند و سپس اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

طراحی سایت

طراحی سایت نونگار پردازش