طراحی سایت

گوگل در دادگاه‌های آمریکاپس از محاکمه شدن گوگل در پرونده قضایی در دادگاه‌های بریتانیا که پیشتر گزارش شد، این شرکت اینبار درگیر پرونده دیگری در ایلات متحده شده است که ممکن است تبعات سنگینی داشته باشد. اتهام گوگل نقض قوانین ضد انحصار است که در دو سطح فدرال و ایالتی می‌باشد. قوانین ضد انحصار به مجوعه قوانینی گفته می‌شود که به منظور افزایش رقابت تجاری و جلوگیری از حذف غیر رقابتی شرکت‌های کوچکتر می‌باشد. به عبارت دیگر گوگل متهم است از موتور جستجوی خود در جهت پیشبرد اهداف خود و رنکینگ غیر واقعی دادن به شرکت‌های تجاری زیرمجموعه‌ی خود کرده است که منجر به ضرر اقصادی هنگفت رقبای آنها شده است. اقدام قانونی و پیگیری شکایت در تابستان پیش رو انجام خواهد شد. در سال 2019 نیز گوگل در اروپا به همین دلیل محکوم شد که در نهایت 1.7 میلیارد دلار جریمه شد.

طراحی سایت

طراحی سایت نونگار پردازش