طراحی سایت

پیدا کردن راحت‌تر تجارت‌های محلی در اینستاگرام و فیسبوکاینستاگرام و فیسبوک به دنبال عرضه کردن ویژگی‌های جدیدی به کاربران هستند که به آنها اجازه می‌دهد واحدهای تجاری کوچک و محلی را سریع‌تر و راحت‌تر پیدا کنند. این اقدام در جهت حمایت هرچه بیشتر این واحدها در طول دوران همه‌گیری ویروس کروناست که متاسفانه منجر به بسته شدن تعداد زیادی از آنها شده است. هر دو پلترفرم همچنین ابزارهایی برای واحدهای عرضه‌کننده تعبیه کرده است که به آنها کمک خواهد کرد تا ارتباط بیشتری با مشتریان خود داشته باشند.

طراحی سایت

طراحی سایت نونگار پردازش