طراحی سایت

کامنت مورد نظر خود را در اینستاگرام پین کنید



اینستاگرام در حال تست ویژگی جدیدی است که به کاربران اجازه می‌دهد کامنت مطلوب خود را پین کنند. با اینکه پلتفرم‌های چون یوتیوب از سه سال قبل شروع به این اقدام کرده‌اند، اینستاگرام به اولین شبکه اجتماعی بزرگ تبدیل می‌شود که چنین ویژگی را داراست. کامنت پین شده به طور خاص می‌تواند برای رهایی از تعداد زیاد کامنت نامرتبط یا نامناسب باشد بدین صورت که شما می‌توانید نظرات مناسب و مثبت ارزیابی شده را پین کرده و در ابتدای نظرات پست خود قرار دهید. طبق اعلام رسمی اینستاگرام، ویژگی ذکر شده در ابتدا به صورت آزمایشی عرضه خواهد شد و اگر مورد استقبال کاربران قرار گیرد، دائمی خواهد شد.

طراحی سایت

طراحی سایت نونگار پردازش