طراحی سایت

Web site New Providence Landing Pageدر سایت نام برده شما می توانید بر اساس برنامه نویسی و طراحی سایت خود هم در زمینه ی طراحی سایت استاتیک و هم در زمینه ی طراحی سایت داینامیک از قالب های آماده پی اس دی برای طراحی سایت خود استفاده کنید. پی اس دی فرمت خروجی فتوشاپ می باشد اما هنگامی که صحبت از طرح پی اس دی می کنیم در واقع طرحی شماتیک طراحی سایت را می گوییم که برای تایید نهایی کارفرما در برنامه ی فتو شاپ طراحی می شود . در واقع ما به جای زبان برنامه نویسی طراحی سایت را با فتوشاپ انجام می دهیم که مسلما امکانات طراحی سایت را به ما نمی دهد اما ظاهر آن همانند طراحی سایت است و ما پس از تایید نهایی کارفرما برای طراحی سایت ، با استفاده از برنامه های مخصوص طراحی سایت ، اصل سایت را طراحی می کنیم . شما می توانید در همین طراحی سایت ، طراحان پی اس دی نیز معرفی شده اند که می توانید از تجارب آنها استفاده نمایید. بازدید از این سایت را به تمامی علاقه مندان و فعالان در زمینه ی طراحی سایت پیشنهاد می کنیم .

طراحی سایت

طراحی سایت نونگار پردازش