طراحی سایت

یکی شدن خروجی گوگل آنالیتیکس و کنسول جستجوگوگل به دنبال یافتن راهی است تا اطلاعات کنسول جستجو و آنالیتیکس در یک گزارش ارائه شود و از هر دو سرویس قابل دسترسی باشد. صاحبان سایت از طریق کنسول جستجو درباره این گزارش جدید، ایمیل‌هایی را دریافت کرده‌اند. در این ایمیل اعلام شده است که شما می‌توانید اطلاعات و داده‌ها از آنالیتیکس یا کنسول جستجو برداشت کنید که یکسان هستند. این تست بتا از گوگل جالب و بسیار مورد نیاز به نظر می رسد. صاحبان و مدیران سایت‌ها با در دسترس بودن گزارش جدید، اعلانی دیگر دریافت خواهند کرد. گوگل امیدوار است که این گزارش تا چند هفته دیگر آماده راه‌اندازی شود. اما این نکته نیز اعلام شده است که اگر به هر دلیلی صاحبان سایت بخواهند از این آزمایش امتناع ورزند، می توانند ویژگی‌های کنسول جستجو و گوگل آنالیتیکس خود را جدا کنند. ایمیل گوگل دارای یک دکمه بزرگ است که به طور مستقیم به صفحه پیوند می‌یابد و صاحبان سایت می‌توانند همزمان کنسول جستجو و آنالیتیکس را مدیریت کنند. این نکته نیز حائز اهمیت است که در صورت دسترسی چند نفر به اطلاعات، افراد مختلف می‌توانند سطح دسترسی متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال، ممکن است به کسی دسترسی به گوگل آنالیتیکس دهید، اما به کنسول جستجو نه. گوگل آنالیتیکس فعالیت کاربران را در یک وب سایت ردیابی می‌کند، و کنسول جستجو فعالیت کاربران را در موتور جستجو ردیابی می‌کند، بنابراین موارد استفاده احتمالی ترکیب داده‌ها بسیار زیاد است.

طراحی سایت

طراحی سایت نونگار پردازش