طراحی سایت

بهبود نسبی وضعیت شغلی پس از دوران اوج کروناآخرین گزارش وضعیت استخدام مشاغل مختلف که توسط LinkedIn ارائه شده است، نشان از بهبود نسبی وضعیت صنایع و تجارت‌های مختلف در چندین ناحیه دارد. همانطور که در تصویر مشاهده میکنید نرخ استخدام در هفت کشور مختلف در بررسی شده است که همگی در روزهای اخیر روند صعودی را تجربه می‌کنند. به گفته کارشناسان اقتصادی تقریبا غیر ممکن است که به زودی وضعیت اشتغال و اقتصاد به حالت نرمال قبل از دوران همه‌گیری بیماری کووید-19 برسد از آنجاییکه حداقل در زمینه‌هایی چون حمل و نقل و توریست با مشکل قرنطینه منطقه‌ای روبرو هستیم. در پی شیوع ویروس کرونا گزارش هایی مبنی بر تعطیلی کامل یا نیمه تعطیلی محل کار بیش از 80 درصد از نیروی کار ٣.٣ میلیاردی جهان داشتیم. اعمال محدودیت‌های ناگزیر روزانه به تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها و بیکاری موقت یا دائم کارکنان منجر شده بود. البته در این بین شرکت‌هایی مانند آمازون وجود داشتند که صد هزار شغل جدید در همین دوران ایجاد کردند. اما در حال حاضر، با وجود تمام خبرهای منفی که در زمینه‌های ذکر شده گزارش شده، خبر افزایش نرخ استخدام می‌تواند یک خبر خوب و امیدوار کننده باشد.

طراحی سایت

طراحی سایت نونگار پردازش