طراحی سایت
Site Redirection


چندین دلیل برای REDIRECT نمودن یک آدرس URL وجود دارد. شما ممکن است محتوا را از یک دامین به دامین دیگری انتقال داده باشید، این احتیاج حس می شود که بازدیدکنندگان به آدرس جدید شما هدایت شوند. در واقع موتورهای جستجو اطلاعات پایگاه داده خود را با توجه به تغییر لحاظ شده به روز رسانی می کنند. و یا شرایطی را در نظر بگیرید که شما چندین دامین دارید که همگی به یک وب سایت مربوط می شوند. مسائل و مشکلات مربوط به redirect نمودن به کدنویسی انجام شده در طراحی وب سایت و مهارت شما در اصلاح این کد بستگی دارد.

Site Redirection