طراحی سایت
SSL Certificates


SSL برگرفته شده ازThe Secure Socket Layer استاندارد امن برای برقراری اتصالات رمزنگاری شده بین سرور و مشتری ست به طور خاص ارتباط بین وب سایت و مرورگر، و یا میل سرور و کاربر میل ( برای مثال Out look) را شامل می شود.SSL موجب می شود اطلاعات حساس مانند شماره حساب، اطلاعات کاربری در بستری امن انتقال پیدا کند که در نظر گرفتن این مسئله در طراحی سایت بسیار حائظ اهمیت می باشد. در مواردی پروتکل SSL علاوه بر امنیت داده های در حال انتقال امن بودن لینک را نیز تضمین می کند.با کاربرد مناسب از این پروتکل می توان نقش موثری در بهینه سازی سایت ایفا نماییم.

SSL Certificates