طراحی سایت
Subdomain Management


در مدیریت DNS شما می توانید از فایل ادیتور Zone به منظور اضافه نمودن، ویرایش و یا حذف subdomains که به آدرس IP اشاره می کند استفاده نمایید. Subdomains پسوندی برای نام دامین است که URL را به آدرس IP و دایرکتوری در حساب هاستینگ هدایت می کند. اگر نام دامین شما coolexample.com باشد شما می توانید Subdomain با نام subdomain.coolexample.com داشته باشید که به دایرکتوری خاص از حساب هاستینگ شما اشاره می کند. هر Subdomain می تواند بیش از 25 کاراکتر داشته باشد.

Subdomain Management