طراحی سایت
Vacation Messages


EMAIL VACATION یک ایمیل پاسخ خودکار به افرادی است که به شما ایمیلی را ارسال می کنند. بدین منظور می بایست متنی را که قصد دارید در زمانی که شما امکان ارسال ایمیل را ندارید برای مثال در تعطیلات هستید، را اماده نمایید و در تنظیمات، زمان آغاز و پایان این ایمیل خودکار را نیز مشخص نمایید پس از انجام این پروسه در صورت دریافت ایمیل به صورت خودکار متن اماده شده در پاسخ به فرستنده ارسال می شود.

Vacation Messages