طراحی سایت
Webmail - Squirrelmail


زمانی که شما دسترسی به کلاینت ایمیل دسکتاپ را ندارید می توانید ایمیل خود را با استفاده از کلاینت های وب میل چک و یا بفرستید. SquirrelMail پایه ترین کلاینت وب میل در حال کنون می باشد و به آسانی می توانید پروسه هایی مانند نوشتن،فرستادن و دریافت ایمیل ها و همچنین ایجاد فولدر ها را انجام دهید و این تنظیمات را در طراحی سایت خود لحاظ کنید.


Webmail - Squirrelmail