طراحی سایت


لایسنس دایرکت ادمین


لایسنس دایرکت ادمین به منظور مشخص نمودن نام سرور و پشتیبانی کننده سرور معنا می یابد. شرکت های هاستینگ در موضوعیت طراحی سایت می بایست مبالغ معینی را پرداخت نمایند. لایسنس دایرکت ادمین به واسط سرور می بایست انجام پذیرد و با پرداخت هزینه ای خرید لایسنس دایرکت ادمین صورت می پذیرد و تحت این شرایط شماره کاربری به شما تعلق می گیرد و همچنین شماره لایسنس دایرکت ادمین که مختصص کاربری شما می باشد.
انواع لایسنس دایرکت ادمین لایسنس دایرکت ادمین در انواع مختلف تعرف می شوند و مبالغ مرتبط نیز بدین منظور تعیین شده است.

شرکت های بزرگ اغلب لاینس دایرکت ادمین خود را به صورت ماهانه انتخاب می نمایند. مجوز فروش لایسنس دایرکت ادمین تنها زمانی داده خواهد شد که لزینگ این امر را از پشتیبان کننده سرور دریافت نموده باشید.

لایسنس دایرکت ادمین