طراحی سایت


تعرفه طراحی سایت- قیمت طراحی سایت


نونگار هم اکنون با بکار گيری بيش از 51 نيروی استخدامی در دو ساختمان مجزا با پشتوانه پيمانکاری بيش از 1970 پروژه دولتی و خصوصی مصمم تر از قبل در حال فعاليت و خدمتگذاری است. در کلیه گروه های کاری ذیل :


کل قیمت طراحی سایت اعلامی بصورت خالص دریافتی خواهد بود که 40% ابتدا و 60% انتهای کار مطالبه خواهد شد . بغیر از تعرفه طراحی سایت اعلامی هر گروه، سایت شما برای راه اندازی کامل هیچ مخارج جانبی دیگری نخواهد داشت . موارد آمده در گروه های کاری زیر مربوط به سایتهای معمولی است و در تولید سایتهای خاص متن قرارداد تبادل شده سند اجرا خواهد بود .

NP1

نام سرویسCorporate Editation
میزبانی500 MB + دامنه
زمان تحویل15(روز کاری)
توضیحاتپروژه با ساختار گرافیکی اختصاصی طراحی می شود و برای سایت های اطلاع رسانی مناسب است.
هزینه 2/000/000(تومان)
شرح کاری:
معرفی تیم طراح
تولید طرح اختصاصی
نصب پنل مدیریت محتوا
آموزش حضوری در نونگار
پشتیبانی سالانه کلی پروژه


NP2

نام سرویسOrganize Editation
میزبانیGB 1 + دامنه
زمان تحویل 25(روز کاری)
توضیحاتپروژه با ساختار گرافیکی اختصاصی با سطوح دسترسی تولید می شود و مناسب فروشگاه و سایت های خاص است .
هزینه 4/000/000(تومان)
شرح کاری:
اعزام گرافیست
تولید طرح اختصاصی
نصب پنل مدیریت محتوا
نصب ماژولهای درخواستی
اعزام برای آموزش
پشتیبانی سالانه کلی پروژه


NP3

نام سرویسFull Editation
میزبانی2 GB + دامنه
زمان تحویل35(روز کاری)
توضیحات پروژه با ساختار گرافیکی اختصاصی و پنل مدیریت تخصصی تولید می شود و مناسب پرتال است .
هزینه 7/000/000(تومان)
شرح کاری:
اعزام مدیر پروژه
تولید طرح اختصاصی
تولید ماژولهای درخواستی
اعزام برای آموزش
پشتیبانی سالانه کلی پروژه


NP4

نام سرویسCustom Editation
میزبانی7 GB + دامنه2
زمان تحویل55(روز کاری)
توضیحاتپروژه از پایه با رعایت کلیه الگوریتمهای سئو توسط تیم طراح متخصص تولید می شود و هیچ پیش فرض اولیه ای وجود ندارد.
هزینه 12/000/000(تومان)
شرح کاری:
اعزام مدیر پروژه
· تولید طرح اختصاصی
· رعایت کلیه شرایط و ضوابط بهینه سازی
· تولید سیستم مدیریت محتوا
· طراحی و تولید ماژول
· اعزام برای آموزش
· پشتیبانی سالانه کلی پروژه
NP5

نام سرویسcustomized design
میزبانی5 GB
زمان تحویلپس از اولین جلسه فنی اعلام می شود
توضیحاتپروژه از پایه توسط تیم طراح متخصص تولید می شود و هیچ پیش فرض اولیه ای وجود ندارد.
هزینه توافقی
شرح کاری:
اعزام مدیر پروژه
تولید طرح اختصاصی
معرفی تیم برنامه نویس
تولید سیستم مدیریت محتوا
طراحی و تولید ماژول
اعزام برای آموزش
پشتیبانی سالانه کلی پروژه


تعرفه ها در یک نگاه

تعرفه طراحی سایت و قیمت طراحی وب سایت