طراحی سایت


تعرفه سرور مجازی- قیمت سرور مجازیNPS1

1Gh CPU
1Core CpuCore
512MB Ram
30GIG Hard
1GIG port
1 IP
Germany Country
Hetzner Datacenter
4.320.000 قیمت سالیانه(ریال)

NPS2

1.2Gh CPU
1Core CpuCore
1024MB Ram
30GIG Hard
1GIG port
1 IP
Germany Country
Hetzner Datacenter
6.000.000قیمت سالیانه(ریال)

NPS3

1.5Gh CPU
2Core CpuCore
2048MB Ram
30GIG Hard
1GIG port
1 IP
Germany Country
Hetzner Datacenter
9.600.000قیمت سالیانه(ریال)

NPS4

2Gh CPU
4Core CpuCore
4096MB Ram
30GIG Hard
1GIG port
1 IP
Germany Country
Hetzner Datacenter
15.600.000قیمت سالیانه(ریال)


سرور مجازی

اگر بخواهیم با زبانی ساده توضیح دهیم که دقیقا ماهیت سرور مجازی چیست همینقدر کافیست که بگوییم یک بخش از یک کامیوتر بزرگ است مانند یک اتاق از یک خانه در واقع ارائه دهندگان خدمات سرور مجازی یک سرور اختصاصی بزرگ را از دیتاسنترهای معتبر تهیه می کنند و آن را به بخش های کوچک تقسیم می کنند که به هر یک از این بخش های کوچک یک سرورمجازی یا vps گفت می شودکه هر یک از این سرورها می تواند سیستم عامل مخصوص به خود را داشته باشد به عنوان مثال یک سرور را می توان سیستم عامل ویندوز نصب کرد و روی سرور مجازی دیگر لینوکس که هیچ کدام از این دو تداخلی روی کارکرد یکدیگر نخواهند داشت

سرور مجازی نونگار با سابقه ای بیش از یک دهه افتخار میکند اگر بتواند پاسخ گوی نیاز شما خوانده عزیز باشد .

تعرفه سرور مجازی نونگار پردازش- قیمت سرور مجازی