طراحی سایت


قرارداد طراحی سایت فروشگاهی

یکی از بهترین روش ها جهت ورود به دنیای مجازی داشتن یک طراحی سایت می باشد. شرکت های طراحی سایت براساس سلایق و امکانات درخواستی مشتریان به طراحی سایت آن ها اقدام می نمایند. طراحی سایت یک راه ارتباطی موثر میان افراد در تمام نقاط جهان می باشد که به واسطه ی آن به معرفی کسب و کار خود می پردازند. به منظور اجرای پروژه ی طراحی سایت وضع یک سری قوانین تحت عنوان قرارداد لازم و ضروری است که از جمله ی آن می توان: نوع پروژه، طرفین قرارداد و درخواست ها را نام برد.

طراحی سایت

عوامل مهم موجود در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی عبارتند از:

• اجرای تمام نکات اولیه قانونی و حقوقی موجود در قرارداد طراحی سایت
• ذکر طرفین فروشنده و خریدار در قرارداد طراحی سایت
• ذکر موضوع و توضیح در مورد آن در قرارداد طراحی سایت
• برآورد دقیق مبلغ انجام پروژه در قرارداد طراحی سایت
• درج مراحل پرداخت در قرارداد طراحی سایت
• ذکر تعهدات مربوط به طرفین خریدار و فروشنده در قرارداد طراحی سایت
• درج شرایط مربوط به فسخ در صورت بروز هر گونه اختلاف و نارضایتی در قرارداد طراحی سایت
• درج محل مهر و امضا در قرارداد طراحی سایت

طراحی سایت

نکات اولیه قانونی و حقوقی در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی عبارتند از:

• وجود متن قرارداد بر روی سربرگ شرکت طراحی سایت مربوطه
• درج مهر و امضا شرکت طراحی سایت مربوطه
• ذکر مشخصات کامل از فروشنده و خریدار در قرارداد طراحی سایت
• ذکر موضوع قرارداد به همراه پاره ای از توضیحات و جزئیات مربوط به پروژه
• ذکر تمامی تعهدات مربوط به خریدار و فروشنده در قرارداد طراحی سایت
• ذکر تمامی بندهای مربوط به شرایط فسخ قرارداد طراحی سایت
• نگارش رسمی متن قرارداد طراحی سایت

طراحی سایت

تعهدات مربوط به فروشنده و خریدار شامل:

• ذکر بازده ی زمانی مورد نیاز جهت طراحی سایت در قرارداد مربوط به پروژه
• ذکر تعهدات شرکت طراحی سایت در قبال آموزش، پشتیبانی و بروزرسانی طراحی سایت
• ذکر قوانین مربوط به پرداختی های مشتری در قرارداد طراحی سایت

طراحی سایت

 


طراحی سایت,بهینه سازی سایت به همراه طراحی وب سایت و طراحی پرتال تخصص شرکت طراحی نونگار است جهت اطلاع از تعرفه طراحی سایت با ما تماس بگیرید