طراحی سایت


مفهوم شبکه های اجتماعی مجازی

از گردهمایی گروهی از افراد برای اهداف شغلی، تجاری، اجتماعی و ... یک شبکه اجتماعی به وجود می آید و اگر این زنجیره ارتباطی در بستر اینترنت باشد و افراد در کنار هم حضور فیزیکی نداشته باشند، آن شبکه مجازی خواهد بود. در شبکه های مجازی افراد ممکن است حتی بدون انگیزه و صرفا جهت منافع و اهداف مورد نظر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. هرکدام از این افراد یک گره از شبکه اجتماعی هستند که با گره های دیگر حاضر در آن شبکه ارتباط برقرار می کنند، گره های دیگر به همین ترتیب با گره های دیگر و بدین شکل شبکه اجتماعی مجازی، تسلسل وار گسترش می یابد و حتی گره های موجود ، گره های جدیدی را پیدا می کنند و با آن ها ارتباط برقرار می کنند.

به شبکه های اجتماعی که در بستر اینترنت به وجود می آید ، شبکه های اجتماعی مجازی می گویند.

طراحی سایت,بهینه سازی سایت به همراه طراحی وب سایت و طراحی پرتال تخصص شرکت طراحی نونگار است جهت اطلاع از تعرفه طراحی سایت با ما تماس بگیرید