طراحی سایت


C++ چیست؟

زبان برنامه نویسی  C++ بسط یافته زبان برنامه نویسی C است ولی بسیار فراتر از آن می باشد و اهداف بزرگتری را تحت پوشش قرار می دهد. افزونه های موجود در این زبان، از زبان Simula گرفته شده است. محور اصلی در پیاده سازی این زبان برنامه نویسی، مفهوم برنامه نویسی شی گرا (OOP) است. امروزه، C++  بازار تجاری را در اختیار خود گرفته است بطوریکه این زبان برنامه نویسی، هم برای برنامه نویسان سیستم های عامل و هم برای برنامه نویسان نرم افزارهای کاربردی، مورد پسند می باشد.

++c یک زبان برنامه نویسی بسیار فراتر از C می باشد که محور اصلی آن مفهوم برنامه نویسی شی گرا (OOP) است.

طراحی سایت,بهینه سازی سایت به همراه طراحی وب سایت و طراحی پرتال تخصص شرکت طراحی نونگار است جهت اطلاع از تعرفه طراحی سایت با ما تماس بگیرید