دولت ها با طراحی وب سایت و پورتال قوی می تواند به شهروندان خود سوریس دهی نمایند.


electronic government، به معنای دولت الکترونیک می باشد و در برخی موارد از عبارات دولت اینترنتی، دولت دیجیتال استفاده می شود. دولت الکترونیکی ارتباط دیجیتالی میان شهروندان و دولت (C2G)، دولت و نمایندگان دولتی (G2G)، ارتباط میان دولت و شهروندان (G2C) ، دولت و تجارت/بازرگانی (G2B)را شامل می شود. در دولت الکترونیکی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و فرآیند مهندسی دوباره را انجام می دهند.
دولت الکترونیکی می تواند یکی از مدلهای زیر باشد.

 • C2G شهروندان و دولت ها
 • G2G دولت و دولت
 • G2C دولت و شهروندان
 • G2E دولت و کارمندان
 • G2B دولت و کسب و کار
 • تعریف دولت الکترونیکی

استراتژی دولت الکترونیکی بهره گیری از اینترنت برای ارسال اطلاعات و سرویس ها توسط شهروندان می باشد و ازین بستر به منظور سهولت ارائه خدمات به شهروندان استفاده می کند. ایجاد وب سایت و پورتالی بدین منظور و نیز در نظر گرفتن تمامی اصول در طراحی وب سایت فاکتور مهمی می باشد. شهروندان با مراجه به سایت از خدمات این دولت بهره گیری می نمایند.
دولت الکترونیکی می بایست وب سایت و بستری به منظور ارتباط شهروندان با دولت از طریق اینترنت، واسط های گرافیکی، (IM) و متدهای پیشرفته دیگر را ایجاد نمایند. استفاده از تکنولوژی و طراحی سایت قوی به منظور تقویت ارتباط شهروندان و دولت ها، مزایای فراوانی را برای شهروندان ایجاد می نماید. محوریت فعالیت ها در دولت الکترونیکی می بایست در حول موارد زیر باشد.
استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، مخصوصا استفاده از اینترنت به عنوان ابزار دسترسی به خدمات دولت ها
استفاده از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در تمامی پروسه های سازمان های دولتی.

استراتژی دولت الکترونیکی طراحی سایتی به منظور ارسال اطلاعات و دریافت سرویس ها توسط شهروندان می باشد. ایجاد وب سایت و پورتالی بدین منظور و نیز در نظر گرفتن تمامی اصول در طراحی وب سایت فاکتور مهمی می باشد. شهروندان با مراجه به سایت از خدمات این دولت بهره گیری می نمایند. 

 

 

 

 

ارتباط با ما
 • دفتر ستارخان : ابتدای شادمهر، پلاک 425، ساختمان نونگار
 • تلفن تماس: 66 51 41 40 - 66 51 83 54
 • دفتر گیشا: بازار نصر , نبش کسروی , پلاک 2 , ساختمان نونگار
 • تلفن تماس : 88 26 89 90 - 88 26 62 00
 • فکس : 66 51 96 07
برای اطلاع از مشاوره اجرا برآورد هزینه تکنولوژی تولید فرم زیر را ارسال کنید