با استفاده از ajax می توانید قابلیت های زیبا در طراحی سایت خود بیفزایید و سئو سایت خود را تقویت نمایید.

ممکن است شما در طراحی وب سایت خود در نظر دارید این امکان را  برای کاربران وب سایت خود فراهم آورید که با تایپ یک حرف از کلمه در باکس خاص، خود کلمه را برای کاربر به نمایش بگذارید. برای مثال با تایپ حرف "ط" در باکس، کلمه طراحی سایت برای کاربر پیشنهاد شود. ما در اینجا به شرح انجام این فرایند می پردازیم.

 

function showHint(str)
{
if (str.length==0)
  { 
  document.getElementById("txtHint").innerHTML="";
  return;
  }
var xmlhttp=new XMLHttpRequest();
xmlhttp.on-readystatechange=function()
  {
  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
    {
    document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlhttp.responseText;
    }
  }
xmlhttp.open("GET","gethint.asp?q="+str,true);
xmlhttp.send();
}

 

اگر باکس خالی نباشد در اینصورت تابع  showHint() اجرا خواهد شد. پس از اجرا تابع فای   PHPاجرا خواهد شد. در زیر مثالی از فایل  PHPنوشته شده را به نمایش گذاشته ایم.

 

<?php
// Fill up array with names
$a[]="Anna";
$a[]="Brittany";
$a[]="Cinderella";
$a[]="Diana";
$a[]="Eva";
$a[]="Fiona";
$a[]="Gunda";
$a[]="Hege";
$a[]="Inga";
$a[]="Johanna";
$a[]="Kitty";
$a[]="Linda";
$a[]="Nina";
$a[]="Ophelia";
$a[]="Petunia";
$a[]="Amanda";
$a[]="Raquel";
$a[]="Cindy";
$a[]="Doris";
$a[]="Eve";
$a[]="Evita";
$a[]="Sunniva";
$a[]="Tove";
$a[]="Unni";
$a[]="Violet";
$a[]="Liza";
$a[]="Elizabeth";
$a[]="Ellen";
$a[]="Wenche";
$a[]="Vicky";

// get the q parameter from URL
$q=$_REQUEST["q"]; $hint="";

// lookup all hints from array if $q is different from "" 
if ($q !== "")
  { $q=strtolower($q); $len=strlen($q);
    foreach($a as $name)
    { if (stristr($q, substr($name,0,$len)))
      { if ($hint==="")
        { $hint=$name; }
        else
        { $hint .= ", $name"; }
      }
    }
  }

// Output "no suggestion" if no hint were found
// or output the correct values 
echo $hint==="" ? "no suggestion" : $hint;
?>

 

به آسانی با قابلیت های کدهای AJAX می توانید علاوه بر سهولت کاربران وب سایت خود، موجب جلب نظر آنها شوید که این عمل ترافیک را به سمت سایت شما به دنبال خواهد داشت و به طبع آن تاثیر مثبت در سئو وب سایت خود را شاهد خواهید بود.

به آسانی با قابلیت های کدهای AJAX در طراحی سایت خود،می توانید علاوه بر سهولت کاربران وب سایت، موجب جلب نظر آنها از طراحی وب سایت خود شوید که این عمل ترافیک را به سمت سایت شما به دنبال خواهد داشت و به طبع آن تاثیر مثبت در سئو وب سایت خود را شاهد خواهید بود.

ارتباط با ما
  • دفتر ستارخان : ابتدای شادمهر، پلاک 425، ساختمان نونگار
  • تلفن تماس: 66 51 41 40 - 66 51 83 54
  • دفتر گیشا: بازار نصر , نبش کسروی , پلاک 2 , ساختمان نونگار
  • تلفن تماس : 88 26 89 90 - 88 26 62 00
  • فکس : 66 51 96 07
برای اطلاع از مشاوره اجرا برآورد هزینه تکنولوژی تولید فرم زیر را ارسال کنید