با استفاده از قابلیت های AJAX می توانید طراحی سایت خود را زیباتر نمایید.

استفاده از قابلیت زبان های مختلف موجب فراهم آوردن طراحی سایت زیباتر خواهد بود در کنار این مسئله که می توانید امکانات و قابلیت های فراوانی را به سایت خود اضافه نمایید. می توانید از زبان AJAX برای ایجاد دیتابیس استفاده نمایید. می خواهیم با استفاده از لیست  dropdown دیتابیسی از اطلاعات را به نمایش بگذاریم. در مثال زیر این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. زمانی که یک گزینه از لیست توسط کاربر انتخاب می شود تابع "showCustomer()"  اجرا می شود.

 

function showCustomer(str)
{
var xmlhttp;
if (str=="")
  {
  document.getElementById("txtHint").innerHTML="";
  return;
  }
if (window.XMLHttpRequest)
  {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
  xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  }
else
  {// code for IE6, IE5
  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
xmlhttp.on-readystatechange=function()
  {
  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
    {
    document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlhttp.responseText;
    }
  }
xmlhttp.open("GET","getcustomer.asp?q="+str,true);
xmlhttp.send();
}

 

 

تابع بالا موارد زیر را شامل می شود

 

  • انتخاب کاربر را چک می نماید.
  • زمانی که پاسخ سرور آماده باشد تابعی را برای اجرا آماده می نماید.
  •  

 

سرور AJAX صفحه

صفحه ای از سرور که توسط جاوا اسکریپ فراخوانی می شود فایل "getcustomer.asp" می باشد.

 

<%
response.expires=-1
sql="SELECT * FROM CUSTOMERS WHERE CUSTOMERID="
sql=sql & "'" & request.querystring("q") & "'"

set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
conn.Open(Server.Mappath("/db/northwind.mdb"))
set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs.Open sql,conn

response.write("<table>")
do until rs.EOF
  for each x in rs.Fields
    response.write("<tr><td><b>" & x.name & "</b></td>")
    response.write("<td>" & x.value & "</td></tr>")
  next
  rs.MoveNext
loop
response.write("</table>")
%>

 

 

به آسانی با درج کدهای بالا می توانید دیتابیس را با استفاده از کدهای AJAX در طراحی وب سایت خود ایجاد نمایید. با فراهم آوردن امکانات کاربران بیشتری را به سمت وب سایت خود جلب نمایید و در سئو سایت  خود نقش مثبتی را ایفا نمایید.

استفاده از قابلیت زبان های مختلف موجب فراهم آوردن طراحی سایت زیباتر خواهد بود در کنار این مسئله که می توانید امکانات و قابلیت های فراوانی را به سایت خود اضافه نمایید. به آسانی با درج کدهای AJAX می توانید دیتابیسی را در طراحی وب سایت خود ایجاد نمایید. با فراهم آوردن امکانات بیشتر، در سئو سایت خود نقش مثبتی را ایفا نمایید.
ارتباط با ما
  • دفتر ستارخان : ابتدای شادمهر، پلاک 425، ساختمان نونگار
  • تلفن تماس: 66 51 41 40 - 66 51 83 54
  • دفتر گیشا: بازار نصر , نبش کسروی , پلاک 2 , ساختمان نونگار
  • تلفن تماس : 88 26 89 90 - 88 26 62 00
  • فکس : 66 51 96 07
برای اطلاع از مشاوره اجرا برآورد هزینه تکنولوژی تولید فرم زیر را ارسال کنید