طراحی سایت


Patch چیست ؟

تمامی کاربران کامپیوتر و از جمله طراحان سایت باید پس از نصب هرگونه نرم افزار بر روی سیستم خود، Patch مربوط به آن را که از طرف تولید کنندگان برای پوشش دهی به مشکلات و روزنه های آسیب پذیر برنامه ارائه می شود، نصب نمایند. این کار ضریب حفاظتی و امنیتی سیستم کاربران را با سلب فرصت برای مهاجمان ، افزایش خواهد داد.  Patchها گاهی برای ارتقاء نرم افزار نیز به کار می روند. این Patch ها را می توانید در سایت شرکت ارائه کننده محصول یا از روی همان CD محصول و یا ایمیلی که از طریق شرکت ارسال می شود پیدا کنید.

Patch ها، از طرف تولید کننده های نرم افزاری برای رفع هرگونه روزنه های خطر و یا به منظور ارتقا نرم افزار مربوطه، به کاربران ارائه می شود.

طراحی سایت,بهینه سازی سایت به همراه طراحی وب سایت و طراحی پرتال تخصص شرکت طراحی نونگار است جهت اطلاع از تعرفه طراحی سایت با ما تماس بگیرید