طراحی سایت


شبکه های هوشمند  (IN)

تکنولوژی شبکه های هوشمند، یک تکنولوژی از شبکه های توزیعی مستقل است که قادر است یک ساخت و ساز خودکار از شبکه را بدون هیچگونه تنظیماتی ایجاد نماید. این تکنولوژی همچنین قادر به ترمیم خودکار در موارد شکست بوده و با تغییرات محیط اطراف شبکه سازگار است. نام تجاری این تکنولوژی "WisReed"  است. تکنولوژی "WisReed" ، ساختار شبکه های حسگر در مقیاس بزرگ را قادر می سازد که از سنسورهای متعدد و همچنین با کاهش هزینه های استقرار و بهره برداری استفاده کنند. شبکه های هوشمند در واقع سیستم هایی هستند که انواع مختلفی از سرویس های مخابراتی را در حداقل زمان به مشتریان ارائه می کنند. این سرویس ها شامل موارد زیر می شوند:
•    پست صوتی
•    انتقال شماره
•    مکالمه اعتباری
•    مکالمه رایگان
•    مشاوره تلفنی
•    نظر سنجی تلفنی
•    شماره اختصاصی
•    شماره فراگیر

شبکه های هوشمند، در واقع تکنولوژی شبکه های توزیع شده مستقلی هستند که ساخت سازی خودکار از شبکه را ایجاد و با تغییرات محیط شبکه سازگار می باشند.

طراحی سایت,بهینه سازی سایت به همراه طراحی وب سایت و طراحی پرتال تخصص شرکت طراحی نونگار است جهت اطلاع از تعرفه طراحی سایت با ما تماس بگیرید