طراحی سایت


خدمات هاست و دامنه شرکت نونگار پردازش


نونگار نیز بیش از 19 سال است که بعنوان یکی از ارائه دهندکان سرویس میزبانی در ایران فعالیت میکند . از کلیه سرورها و هاستینگ های نونگار به طور منظم و اتوماتیک هر 72 ساعت یکبار بکاپ تهیه می شود که در صورت نیاز بدون هیچ هزینه مازادی در اختیار کارفرمایان قرار داده خواهد شد . این مهم باعث می شود که شما هیچ دغدغه ای در خصوص اطلاعات طراحی سایت و یا اطلاعات داخل ایمیل های خود نداشته باشید.

شرکت طراحی سایت نونگار در : کانادا – آلمان – انگلستان – اتریش – هلند و ایران سرور اختصاصی دارد . که متناسب با نیاز کارفرمایان خود از آنها بهره می جوید . بحث قابل توجه در سرورهای میزبانی مربوط به تعداد سایتهائی است که روی یک سرور پارک می شوند که با توجه به ذخایر سرور در خصوص CPU و یا Ram محک می خورد . این مهم به دین معنی است که : قیاس عددی حجم اختصاص داده شده هاست خیلی از درجه اعتباری برای محک چند خدمات یا پیمانکار با هم مناسب نیست بلکه سرعت نمایش سایت و زمانهای بکاپگیری و نحوه دسترسی شما به فضای اجاره ای خودتان بسیار بسیار مهمتر است . یعنی چه میزان هاست از چه سروی !!!

از کلیه سرورها و هاستینگ های نونگار به طور منظم و اتوماتیک هر 72 ساعت یکبار بکاپ تهیه می شود که در صورت نیاز بدون هیچ هزینه مازادی در اختیار کارفرمایان قرار داده خواهد شد . این مهم باعث می شود که شما هیچ دغدغه ای در خصوص اطلاعات سایت و یا اطلاعات داخل ایمیل های خود نداشته باشید .


تعرفه دامین
تعرفه میزبانی