طراحی سایت


تعرفه و قیمت طراحی سایت استاتیک


در اين روش که بصورت ساعت کاری برآورد حق الزحمه ای می شود، تيم مجری بسته به ميزان ساعت تعريف شده در اختيار کارفرما هستند و با توجه به نياز ايشان و اطلاعات فنی خود صفحات مورد نياز را دقيقأ مطابق با نظر ايشان توليد و طراحی می کنند که حدودأ می توان تعرفه زير را برای اينگونه خدمات در نظر گرفت :


NP1

ايجاد Banner گرافيکی در هر صفحه 000 50 تومان
توليد هر صفحه Html با طرح مربوطه 000 12 تومان
توليد هر صفحه Flash با طرح مربوطه 000 25 تومان
طراحی Feedback Form بدون بانک 000 30 تومان
طراحی Feedback Form با بانک 000 50 تومان
توليد صفحات زنده سازی شده 000 65 تومان
طراحی اينتروداکشن ورودی 000 100 تومان
به ازای اضافه شدن هر زبان اضافه 20% کل رقم قرارداد
جاينمائی اطلاعات در صفحات گرافیکی 30% کل رقم قرارداد
تبديل اطلاعات به مالتی مديا سی دی 30% کل رقم قرارداد


مراحل اجرای پروژه ها را می توان اين گونه تقسيم بندی نمود :

 • ارتباط با يکی از مشاوران فروش
 • اعزام کارشناس از بابت تبادل نظر
 • ارسال طرح پيشنهادی نونگار
 • ارسال پيش قرارداد رسمی
 • ارسال اصل قرارداد 1032کانون
 • معرفی تيم طراح
 • اعزام مدير پروژه معرفی شده
 • اعزام گرافيست معرفی شده
 • برگزاری جلسه پرسش و پاسخ
 • برگزاری جلسه آموزشی
 • تحويل پروژه و ارائه Source


*با توجه به محدودیت های بسیار زیاد پروژه های استاتیک و عدم استقبال کارفرمایان تا اطلاع ثانوی از اجرای پروژه های استاتیک معذوریم !