طراحی سایت


تعرفه سرور اختصاصی- قیمت سرور اختصاصیDELL1

لوگو شرکت طراحی سایت نونگار پردازش
Xeon 3.0 GHzCPU
160 GB SATA HDD
1 GB(RAM (ECC
Standard EditionWindows 2003
.NET Framework 1.1
PHP
My Sql
برای اطلاع از هزینه های ماهیانه یا سالیانه با پشتیبانی هاستینگ در تماس باشید

DELL2

لوگو شرکت طراحی سایت نونگار پردازش
Dual Xeon 2 * 3.0 GHzCPU
300 GB SATA HDD
2 GB (RAM (ECC
Standard EditionWindows 2003
.NET Framework 1.1
PHP
My Sql
برای اطلاع از هزینه های ماهیانه یا سالیانه با پشتیبانی هاستینگ در تماس باشید

DELL3

لوگو شرکت طراحی سایت نونگار پردازش
Dual Xeon 2 * 3.2 GHzCPU
2 * 300 GBSATAHDD
4 GB (RAM (ECC
Standard EditionWindows 2003
.NET Framework 1.1
PHP
My Sql
برای اطلاع از هزینه های ماهیانه یا سالیانه با پشتیبانی هاستینگ در تماس باشید

DELL4

لوگو شرکت طراحی سایت نونگار پردازش
Dual Xeon2 * 3.8 GHzCPU
3 * 72 GB SCSI HDD
8 GB (RAM (ECC
Standard EditionWindows 2003
.NET Framework 1.1
PHP
My Sql
برای اطلاع از هزینه های ماهیانه یا سالیانه با پشتیبانی هاستینگ در تماس باشید