طراحی سایت


تعرفه سرور اختصاصی- قیمت سرور اختصاصیDELL1

Xeon 3.0 GHzCPU
160 GB SATA HDD
1 GB(RAM (ECC
Standard EditionWindows 2003
.NET Framework 1.1
PHP
My Sql
برای اطلاع از هزینه های ماهیانه یا سالیانه با پشتیبانی هاستینگ در تماس باشید

DELL2

Dual Xeon 2 * 3.0 GHzCPU
300 GB SATA HDD
2 GB (RAM (ECC
Standard EditionWindows 2003
.NET Framework 1.1
PHP
My Sql
برای اطلاع از هزینه های ماهیانه یا سالیانه با پشتیبانی هاستینگ در تماس باشید

DELL3

Dual Xeon 2 * 3.2 GHzCPU
2 * 300 GBSATAHDD
4 GB (RAM (ECC
Standard EditionWindows 2003
.NET Framework 1.1
PHP
My Sql
برای اطلاع از هزینه های ماهیانه یا سالیانه با پشتیبانی هاستینگ در تماس باشید

DELL4

Dual Xeon2 * 3.8 GHzCPU
3 * 72 GB SCSI HDD
8 GB (RAM (ECC
Standard EditionWindows 2003
.NET Framework 1.1
PHP
My Sql
برای اطلاع از هزینه های ماهیانه یا سالیانه با پشتیبانی هاستینگ در تماس باشید