طراحی سایت

محدود کردن کاربران توییتر برای اشترک‌گذاری پست‌هاتوییتر در حال آزمایش ابزاری است که کاربران را تشویق می‌کند قبل از اشترک‌گذاری یک پست آن را بخوانند. این ابزار بخشی از یک برنامه بزرگتر با عنوان "بحث آگاهانه" است که هدف از آن سوق کاربران به سمت خواندن بیشتر مطالب است. در اعلام رسمی توییتر در مورد این ابزار عنوان شده است در حال حاضر گاهی کاربران بدون اینکه مطلبی را مطالعه کرده باشند آن را به اشتراک می‌گذارند که منجر نشر بی‌رویه مطالبی با عنوان جذاب و بدون محتوای خاص می‌شود. اما اگر نتیجه تست ابزار جدید مطلوب باشد، توییتر شما را ملزم به باز کردن خبر قبل از اشترک‌گذاری آن می‌کند. در حال حاضر این ابزار فقط محدود به سیستم اندروید است.

طراحی سایت

طراحی سایت نونگار پردازش