طراحی سایت


نمونه قرارداد طراحی سایت

به منظور تنظیم قرارداد طراحی سایت درج یک سری قوانین و مقررات لازم و ضروری می باشد که از جمله ی این موارد می توان به موارد زیر اشاره نمود: • مشخصات طرفین در قرارداد طراحی سایت
• موضوع پروژه در قرارداد طراحی سایت
• نوع طراحی سایت در قرارداد طراحی سایت
• مبلغ نهایی پروژه در قرارداد طراحی سایت
• مدت اتمام پروژه در قرارداد طراحی سایت
• شرایط پرداخت در قرارداد طراحی سایت
• مراحل اجرای پروژه در قرارداد طراحی سایت
• تعهدات مجری در قرارداد طراحی سایت
• تعهدات کارفرما در قرارداد طراحی سایت

طراحی سایت

مراحل اجرای پروژه در قرارداد طراحی سایت عبارت است از:

مرحله اول: پرداخت مبلغ پرداخت براساس شرایط ذکر شده در قرارداد طراحی سایت
مرحله دوم: دریافت اطلاعات اولیه و امکانات درخواستی کارفرما در قرارداد طراحی سایت
مرحله سوم: طراحی اولیه موضوع پروژه به وسیله ی مجری در قرارداد طراحی سایت
مرحله چهارم: تایید نمودن یکی از طرح های ارائه شده در قرارداد طراحی سایت
مرجله پنجم: انجام تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح اولیه و تایید نهایی آن در قرارداد طراحی سایت
مرحله ششم: پرداخت مرحله ی دوم مبلغ پروژه در قرارداد طراحی سایت
مرحله هفتم: ارائه ی کلیه ی اطلاعات تکمیلی مورد نیاز شرکت طراحی سایت در قرارداد طراحی سایت
مرحله هشتم: تکمیل موضوع قرارداد توسط شرکت طراح در قرارداد طراحی سایت
مرحله نهم:اعمال تغییرات نهایی کارفرما و تایید نهایی توسط کارفرما در قرارداد طراحی سایت
مرحله دهم: پرداخت مرحله سوم مبلغ در قرارداد طراحی سایت
مرحله یازدهم: تحویل نهایی موضوع، نام کاربری و رمز عبور و.. در قرارداد طراحی سایت

طراحی سایت

شرایط پرداخت در قرارداد طراحی سایت عبارت است از:

• 30 درصد از مبلغ کل به صورت نقدی در زمان عقد قرارداد طراحی سایت
• 40 درصد از مبلغ کل پس از ارائه ی طراحی اولیه و تایید اولیه ی طرح در قرارداد طراحی سایت
• 30 درصد باقیمانده از مبلغ کل پس از تایید نهایی در قرارداد طراحی سایت

طراحی سایت

 


طراحی سایت,بهینه سازی سایت به همراه طراحی وب سایت و طراحی پرتال تخصص شرکت طراحی نونگار است جهت اطلاع از تعرفه طراحی سایت با ما تماس بگیرید