طراحی سایت


نمونه قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت

بعد از این که تمامی مراحل مربوط به پروژه ی طراحی سایت شما به اتمام رسید ممکن است گاهی اوقات با یک سری مشکلات احتمالی روبرو شوید در این صورت نیاز به داشتن یک تیم پشتیبانی خبره مطرح می گردد. شرکت های طراحی سایت خدمات و سرویس های مختلفی را با توجه به نوع طراحی سایت شما در نظر می گیرند.

طراحی سایت

برخی مواردی که در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت ذکر می شود عبارتند از:

• درج مشخصات کارفرما و تیم اجرایی در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت
• درج نشانی اینترنتی سایت در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت
• درج مشخصات تیم اجرایی در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت
• درج مشخصات کارفرما در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت
• درج موضوع پروژه در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت
• درج خدمات و سرویس های مربوط به پشتیبانی و نگهداری از طراحی سایت در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت
• درج مبلغ مربوط به پشتیبانی طراحی سایت در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت
• درج مدت زمان لازم جهت ارائه خدمات و سرویس به طراحی سایت در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت
• درج شرایط پرداخت و نحوه ی پرداختی در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت
• درج مراحل مربوط به اجرای موضوع پروژه در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت
• درج تمامی تعهدات تیم پشتیبانی و اجرایی در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت
• درج تعهدات کارفرما و یا نماینده کارفرما در طول پروسه در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت
• درج مسائل فورس ماژور در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت
• درج نسخ در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت

طراحی سایت

نکات مهم در قرارداد و پشتیبانی طراحی سایت عبارتند از:

نکته اول: برخی مسائل فقط در قراردادهای کاغذی درج می گردد و در قراردادهای الکترونیک در طراحی سایت نمی باشد و بالعکس.
نکته دوم: در قراردادهای کاغذی و الکترونیک برخی از نکات اضافه درج می گردد در حالی که این موارد در اکثر قراردادها در طراحی سایت موجود می باشد.
نکته سوم: نکات مربوط به تعداد نسخ فقط در قراردادهای کاغذی نوشته می شود و در قراردادهای طراحی سایت الکترونیک این موضوع فاقد محدودیت است.

طراحی سایت

 


طراحی سایت,بهینه سازی سایت به همراه طراحی وب سایت و طراحی پرتال تخصص شرکت طراحی نونگار است جهت اطلاع از تعرفه طراحی سایت با ما تماس بگیرید