طراحی سایت


طلوع WORLD WIDE WEB

چگونه یک فعالیت به طور مداوم و پرتکرار شروع و توسعه می یابد؟ سوالی است که ما را به درک بهتری از چرایی اوضاع می رساند. افلاطون گفت ضرورت مادر، اختراع است. جهان بوسیله نیاز هایی که ختم به تولید ابزار یا تجهیزات برای تامین این نیاز ها می شود، تکامل می یابد. پس با توجه به همین نکته با ورود ابزار یا تجهیزات جدیدی برای رفع نیاز، دور دیگری از اختراع و تکامل به وجود می آید. وقتی نیوتن به خاطر نبوغش مورد ستایش قرار گرفت، بیان نمود اگر بیشتر دیده ام به این دلیل است که روی شانه های غول ایستاده ام و منظور وی از غول، مخترع های دوره های قبل می باشد که کمک هایشان برای ادامه کار به او برهیچکس پوشانده نیست، هیچ کس وب را در خلاء اختراع نکرد بلکه به مشارکت دیگران که قبلا رفته بودند بستگی داشت.

طراحی سایت

بیان کلی هدف

در این مقاله امیدوارم بتوانم درک درستی از نیازهایی که منجر به اختراع شبکه جهانی وب شده را ارائه دهم. شبکه جهانی وب توسط تیم برنزلی در حدود سال 1989 به نمایش درآمد، برای تمام اختراعات یک دوره بارداری طولانی وجود دارد بنابراین انتخاب تاریخ دقیق برای یک اختراع، منطقی نیست. سعی ما براین است، به ابزارهایی که به اختراع چنین شبکه ای کمک کرده اند، نگاهی داشته باشیم. و البته افرادی که این ابزار ها را توسعه داده اند را هم بررسی خواهیم کرد. درواقع در این مقاله که بخش ابتدایی یک فرآیند انتشاراتی مقالات علوم اینترنت و طراحی سایت می باشد، به بررسی موارد یا عوامل تاثیر گذار روی این شبکه جهانی خواهیم پرداخت:
1 – تیم برنزلی
2 – CERN
3 – اینترنت
4 – SGML
5 – HyperText
6 - World Wide Web Consortium
7 - Early Web Evolution


طراحی سایت,بهینه سازی سایت به همراه طراحی وب سایت و طراحی پرتال تخصص شرکت طراحی نونگار است جهت اطلاع از تعرفه طراحی سایت با ما تماس بگیرید