طراحی سایت
Password Protected Directories


ممکن است شما در وب هاست خود دایرکتوری خاصی را داشته باشید که اطلاعات درون آن برای شما مهم تلقی شود و درصدد این هستید که تنها به افراد انتخابی خاص اجازه دسترسی را دهید. بدین منظور شما می توانید از Password Protectبرای حفاظت از دایرکتوری خاص خود استفاده نمایید. برخی وب هاست ها این توانمندی را در خود لحاظ نموده اند و با انجام تنظیمات لازم در پیکربندی کنترل پنل هاست می توانید در طراحی سایت خود امنیت لازم را برای دایرکتوری خاص خود لحاظ نمایید و از منظر بهینه سازی سایت نقش مثبت خود را ایفا نموده باشید.

Password Protected Directories