طراحی سایت
Roundcube Webmail


Roundcube Webmail کلاینت IMAP بر مبنای مرورگر می باشد با برنامه کاربردی، شبیه واسط کاربر که تمام توابع مانند MIME support, address book, folder manipulation, searching و spell checking را تهیه می کند و با زبان PHP و JavaScript نوشته شده است. سه نوع متفاوت ایمیل کلاینت وجود دارد که هر یک تا حدودی از دیگری متفاوت است و بسته به نظر شخصی خودتان که کدامیک از این ابزارها را اغلب مورد استفاده قرار می دهید می توانند در طراحی سایت شما بکار گرفته شوند. ابتدا با استفاده از مرورگر به صفحه login وب میل خود وارد شوید.آدرس URL به نام دامین شما بستگی دارد و در مرحله بعد صفحه وارد نمودن ایمیل و پسورد به نمایش گذاشته می شود که در صورت وارد نمودن اطلاعات صحیح به صفحه ای هدایت می شوید و از بین سه گزینه شما می توانید لوگو RoundCube را انتخاب نماید.

Roundcube Webmail